ledenpas-2017Met het opsturen van het inschrijfformulier dient u een pasfoto bij te voegen. Indien u reeds een bondsnummer van de KNLTB heeft, is het niet noodzakelijk een pasfoto in te sturen of te uploaden. De bestaande foto bij de KNLTB wordt dan gebruikt.
Ingeval van het opsturen van een pasfoto moet deze aan een aantal eisen voldoen, namelijk:
- van recente datum zijn
- recht van voren en tegen een lichte achtergrond genomen zijn (‘paspoorteisen’)
- géén zonnebril, pet, muts e.d. dragend
De foto van een juniorlid moet na vijf jaar vervangen worden; de foto van een seniorlid gaat tien jaar mee en een 50-plusser hoeft maar éénmalig een foto in te leveren. De KNLTB maakt uw tennispasje (creditcardformaat). Dat duurt ongeveer 2-3 weken, nadat uw aanmelding bij de ledenadministratie is ontvangen. Dit pasje heeft u nodig bij het afhangen bij vrij tennissen, tennislessen en bij het spelen van KNLTB-competitie en -toernooien.

Aanleveren digitale pasfoto's
De KNLTB kan, naast de fysieke pasfoto’s op pasfotoformulieren, ook pasfoto's in digitale vorm verwerken. De digitale pasfoto's dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden en procedures voor digitale levering worden hieronder beschreven. Voor bewerken van pasfoto raadt de KNLTB o.a. Irfanview of faststone photo resizer aan. Met de link kunt u dit programma gratis downloaden.

Voorwaarden
Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:
• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;

Daarnaast geldt voor de digitale foto dat:
• het bestandstype JPG is;
• de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
• het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn;
. achternaam en voornaam toevoegen als bestandsnaam aan de foto


Als de foto digitaal gemaakt wordt met behulp van een scanner, moet u eerst een pre-scan maken en eventueel het te scannen gebied tot de foto beperken.