Aanmelden kan uitsluitend door een ondertekend en volledig ingevuld aanmeldingsformulier voorzien van een pasfoto. Het aanmeldingsformulier dient ingeleverd te worden bij ledenadministratie

Het aanmeldingsformulier is tevens een machtiging voor het innen van de jaarlijkse contributie, welke in vier termijnen zal worden geïncasseerd.

Contributie

De contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd op 31 december van het lopende kalenderjaar. Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Onderstaande tarieven gelden met ingang van 1 januari 2015.

Categorie Omschrijving  Jaarbedrag
Junior I leeftijd per 31-12 : t/m 12 jaar € 50,-
Junior II leeftijd per 31-12 : 13 t/m 17 jaar € 80,-
Senior I leeftijd per 31-12 : 18 t/m 20 jaar € 130,- *)
Senior II leeftijd per 31-12 : vanaf 21 jaar € 160,- *)

Slapend Lid

een lid dat een jaar niet kan / wil tennissen,
maar toch ingeschreven wil blijven bij de KNLTB.
Hierdoor blijft men officieel lid van de KNLTB.

Beperking : men mag niet spelen maar men is
wel stemgerechtigd op een ledenvergadering.

€ 35,-

1e jaar lid senioren

  € 120,-

Gezinsabonnement
2 Senior II leden plus 1 of meerdere juniorleden (t/m 17 jaar).

  € 350,- *)

 

*)

De contributie wordt geïnd in vier gelijke termijnen van € 40,00 (in geval van een contributie van 160,-)
Ieder lid vanaf 18 jaar betaalt jaarlijks een verplichte bijdrage van € 20,00 ten behoeve van de barexploitatie.
De € 20,00 zal in 4 termijnen van € 5,00 worden afgehouden samen met de contributiebijdrage.
Ieder lid dat 3 of meer keren vrijwilligerswerk (bardienst of op andere wijze) verricht krijgt een consumptiekaart ter waarde van € 20,00 voor de bewezen diensten en krijgt aan het einde van het seizoen een vrijwilligersavond aangeboden inclusief drank en hapjes

 

Naast de contributie geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 16,00.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december, schriftelijk bij de ledenadministratie, te gebeuren. Bij niet tijdig opzeggen is het daaropvolgende jaar contributie betalen verplicht.

Tennislessen

Tennissen is een technische sport. Een paar lessen om toch de belangrijkste technieken te leren is overigens  wel aan te raden.
Vanaf 1 april 2017 zullen de clubtrainingen verzorgd worden door Stefan en Andrea Ehritt-Vanc. 

Activiteiten

Bij onze vereniging worden voor de volgende doelgroepen diverse activiteiten georganiseerd :

Junioren
Gezelligheidstoernooien in het weekend
Woensdagcompetitie
Zaterdagmorgencompetitie,
Zondagmiddagcompetitie
Clubkampioenschappen  met barbecue
Spelmiddag voor de jongste jeugd als afsluiting van het seizoen

Senioren
Dames-avond(woensdag),
Heren-avond (dinsdag), 
Dinsdag-competitie,
Vrijdag, zaterdag- en zondag-competitie,
Clubkampioenschappen,
Gezelligheidstoernooien op zaterdagavond en zondag.