missie-en-visieElke organisatie, ook een tennisvereniging, heeft een document als leidraad nodig. Wat willen we eigenlijk als vereniging ? Hoewel een groot aantal zaken voor de hand ligt, is het nuttig ze te benoemen en een beschrijving er van als naslagwerk te hebben. 
Wat wil de vereniging eigenlijk ? We zouden dit ook de missie van de vereniging kunnen noemen.

Deze leidraad hebben we getracht vast te leggen in een document. Het document is besproken in de bestuursvergadering en daarna binnen de verschillende commissies. De op- en aanmerkingen zijn verwerkt.

Het huidige document wordt gebruikt als gespreksuitgangspunt met de gemeente. Het document moet gezien worden als een werkdocument.