Gratis consumptiekaart af te halen

09 juli 2021


ZONDAG 18 juli ’21 start uitgifte consumptiekaarten

Bij het aantreden van het nieuwe bestuur is beloofd dat alle leden een gratis
consumptiekaart tegemoet konden zien. Aanleiding hiervoor was de aanzienlijk beperktere
mogelijkheden voor de leden om te kunnen tennissen als gevolg van de coronamaatregelen.
Inmiddels zijn deze dermate versoepeld dat weer volop getennist kan worden. Wij als
bestuur hadden wel het standpunt dat pas tot uitgifte overgegaan mocht worden nadat de
inning van de contributie voor het verenigingsjaar 2021 met succes afgerond zou zijn. (Voor
wat hoort wat!) Welnu dat is voor meer dan 99% gebeurd.
Als tegenprestatie wordt wel van de leden gevraagd om zelf de kaart op het tennispark te
komen afhalen. Hiervoor zijn enkele dagen ingepland te beginnen op zondag 18 juli. Op
die dag wordt tevens het Jong-en-Oud-Toernooi georganiseerd en wel van 11.00 tot 15.00
uur. Wij hopen met de combinatie van dit ludieke toernooi en de uitgifte van
consumptiekaarten dat tot een vrolijke en feestelijke aangelegenheid zal uitgroeien.
Wie niet in de gelegenheid is om zondag 18 juli de kaart op te halen is nog de mogelijkheid
om dit te doen op de maandagavonden van 19 en 26 juli of de woensdagavonden van 21 en
28 juli. Op laatstgenoemde avonden vindt ook zoals gebruikelijk de HeDamix plaats.
Hopelijk tot ziens op 18 juli.

Met een vriendelijke tennisgroet,
René Aggenbach (namens bestuur LTCB)
Brunssum, 8 juli 2021

Nieuwscategorieën Clubnieuws


Reacties

avatar
Peter Bruijns 10-07-2021 15:29

wat leuk! tot zondag!

Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen