LTC wil samenwerken met Ativu op een nieuwe plek

24 maart 2023


Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering op 6 maart in de kantine heeft voorzitter Wim Venekamp geschetst welke problemen de club heeft en hoe die zijn te overwinnen. De club kampt met een sterk krimpend ledenaantal en met dalende inkomsten, terwijl de kosten toenemen. Dat is niet lang meer op deze manier vol te houden.

Samenwerken

Ativu zit in hetzelfde schuitje. Dat is de andere grote tennisclub in Brunssum. Beide clubbesturen willen wel nauwer gaan samenwerken. Dat zou dan op een nieuw tennispark moeten, waar nog plek is om ook padelbanen aan te leggen. Op de huidige parken van beide clubs is daar geen ruimte voor, omdat padelbanen voor veel herrie zorgen en daarom op ruime afstand van huizen moeten worden aangelegd. Padel is voor beide verenigingen een essentiële
voorwaarde. Cijfers van de KNLTB laten zien dat een vereniging alleen kan groeien met padel.

Een onafhankelijk adviesbureau, de RO Groep, heeft op verzoek van de gemeente vier verschillende locaties bekeken. Voorkeurslocatie voor een tennis- en paddelcomplex is naast de voetbalvelden van De Leeuw. Het gebied grenst aan de Buitenring, padel zorgt daar niet voor overlast. 

Gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders wil het fusieplan voorleggen aan de gemeenteraad. Zelfs indien het snel wordt goedgekeurd, zal het nieuwe park wellicht pas in 2025 gerealiseerd zijn. Het bestuur zou liever eerder verhuizen, gezien de precaire situatie. Tot het nieuwe park gereed is blijft LTCB gewoon open op de huidige plek, maar wel wordt alvast samenwerking gezocht met Ativu waar het gaat om trainingen en sommige activiteiten.

De 48 aanwezige leden van LTCB hebben ingestemd met dit proces. 

Nieuwscategorieën Clubnieuws


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen