Contributie

Contributieregeling verenigingsjaar 2021

 • 1. Het verenigingsjaar-2021 bij LTC Brunssum is gestart op 1 april 2021 en eindigt op 31
  maart 2022.
 • 2. Op basis van leeftijd kent LTC Brunssum 4 categorieën leden te weten:
  Junior 1 (12-); leeftijd t/m 12 jaar, Junior 2 (13-17); leeftijd 13 t/m 17 jaar
  Senior 1 (18-20); leeftijd 18 t/m 20 jaar) Senior 2 (21+); leeftijd 21 en hoger
 • 3. Aan elke categorie is een aparte contributie gekoppeld te weten:
  Junior 1: € 50,00 Junior 2: € 80,00 Senior 1: € 130,00 Senior 2: € 160,00
 • 4. Alle senior-leden (uitgezonderd 18-jarigen en 75-plussers) betalen naast de
  contributie ook een exploitatiebijdrage van € 20,00. Wanneer zij op enigerlei wijze
  gedurende het jaar vrijwilligerswerk doen wordt deze bijdrage aan het eind van het
  verenigingsjaar gecompenseerd in de vorm van een consumptiekaart.
 • 5. Een gezin dat uit minimaal 4 gezinsleden bestaat komt in aanmerking voor een
  gezinsabonnement. Dit houdt in dat voor elk gezinslid een korting van 20% op de
  contributie gegeven wordt. Voor senior-gezinsleden blijft de exploitatiebijdrage-
  verplichting hetzelfde als voor gewone leden.
 • 6. In het eerste jaar moet voor elk lid inschrijfgeld betaald worden; te weten € 16,00.
 • 7. Nieuwe senior-leden betalen in het eerste jaar geen exploitatiebijdrage. Daarnaast
  krijgen zij een instapkorting van € 10,00 op de contributie.
 • 8. De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 maand. Dit houdt in dat het lidmaatschap
  uiterlijk 1 maart voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar via de
  ledenadministratie opgezegd dient te worden; schriftelijk dan wel middels een email
  aan [email protected]. Afmelding ná 1 maart betekent contributieverplichting
  voor het nieuwe verenigingsjaar.
 • 9. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap leidt nooit tot restitutie van de
  contributie. Ook wanneer een lid onverhoopt om welke reden dan ook lopende het
  verenigingsjaar niet meer kan tennissen zal er geen gedeeltelijke of gehele restitutie
  van de contributie plaatsvinden.
 • 10. Omgekeerd geldt dat, wanneer iemand pas ná 1 juli lid wordt, er voor de resterende
  periode van het verenigingsjaar een reductie van de contributie toegekend wordt. De
  vaststelling van de contributie vindt dan plaats middels een format dat bij de
  ledenadministratie bekend is.

Opmerking: naast de genoemde standaard lidmaatschappen zijn er ook nog enkele
bijzondere lidmaatschappen waaraan ook aparte contributieverplichtingen verbonden zijn.
Voor meer details kan men doorklikken naar de bijgeleverde tabel. Tevens kan men per
geval aflezen wat het totale lidmaatschap voor een betreffend lid kost.

Lidmaatschappen en tarieven verenigingsjaar2021 (5).docx