Contributie

Contributie-regeling ingaande verenigingsjaar 2021          
           
Categorie Lid leeftijdsgroep Leeftijd per 31-12 Inschrijfgeld Expl.bijdrage Contributie
Junior 1 5-12 t/m 12 jaar   -- € 50,00
Junior 1; 1e jaar 5-12 t/m 12 jaar € 16,00 -- € 50,00
Junior 2 13-17 13 t/m 17 jaar   -- € 80,00
Junior 2; 1e jaar 13-17 13 t/m 17 jaar € 16,00 -- € 80,00
Senior 1: (18) 18 18 jaar   -- € 130,00
Senior 1; (18) 1e jaar 18 18 jaar € 16,00 -- € 120,00
Senior 1; (19-20) 19-20 19 t/m 20 jaar   € 20,00 € 130,00
Senior 1; (19-20) 1e jaar 19-20 19 t/m 20 jaar € 16,00 € 20,00 € 120,00
Senior 2; (21-74) 21-74 21 t/m 74   € 20,00 € 160,00
Senior 2; (21-74) 1e jaar 21-74 21 t/m 74 € 16,00 € 20,00 € 120,00
Senior 2; (75+) 75-99 75 jaar of ouder   -- € 160,00
Senior 2; (75+) 1e jaar 75-99 75 jaar of ouder € 16,00 -- € 120,00
           
Gezinsabonnement Een gezin bestaat minimaal uit een gezinshoofd en 1 of meer senioren plus 1 of meer junioren        
           
Gezinshoofd Senior 2 21-74 21 t/m 74   € 20,00 Bij een gezinsabonnement
Gezinshoofd Senior 2; 1e jaar 21-74 21 t/m 74 € 16,00 € 20,00 wordt 20% korting verleend
Gezinshoofd Senior 2 75-99 75 jaar of ouder   -- op het totaal van de contributies
Gezinshoofd Senior 2; 1e jaar 75-99 75 jaar of ouder € 16,00 € 20,00 van de afzonderlijke gezinsleden
Gezinslid Senior 2 21-74 21 t/m 74   € 20,00  
Gezinslid Senior 2; 1e jaar 21-74 21 t/m 74 € 16,00 € 20,00 De voorwaarden m.b.t.
Gezinslid Senior 2 75-99 75 jaar of ouder   € 20,00 inschrijfgeld en exploitatiebijdrage
Gezinslid Senior 2; 1e jaar 75-99 75 jaar of ouder € 16,00 € 20,00 zijn hetzelfde als bij gewone leden
Gezinslid Senior 1; (18) 18 18 jaar   --  
Gezinslid Senior 1; (18) 1e jaar 18 18 jaar € 16,00 --  
Gezinslid Senior 1; (19-20) 19-20 19 jaar of ouder   € 20,00  
Gezinslid Senior 1; (19-20) 1e jaar 19-20 19 jaar of ouder € 16,00 € 20,00  
Gezinslid Junior 1 5-12 t/m 12 jaar   --  
Gezinslid Junior 1; 1e jaar 5-12 t/m 12 jaar € 16,00 --  
Gezinslid Junior 2 13-17 13 t/m 17 jaar   --  
Gezinslid Junior 2; 1e jaar 13-17 13 t/m 17 jaar € 16,00 --  
           
Bijzondere lidmaatschappen          
Winterlid (1 okt t/m 31 mrt) 18-99 18 jaar of ouder -- -- € 80,00
Slapend lid *) 18-99 18 jaar of ouder -- -- € 35,00
Competitielid Jr. **) 5-17 5 t/m 17 jaar -- -- € 40,00
Competitielid Sr. **) 18-99 18 jaar of ouder -- -- € 50,00
Sponsorlid ***) 5-99 5 jaar of ouder -- -- pro memorie
Bestuurslid 18-99 18 jaar of ouder -- -- € 80,00

*) Een slapend lid is een lid dat in een jaar niet kan/wil tennissen maar toch ingeschreven wil blijven bij de KNLTB. Beperking: men mag niet op de baan spelen maar men blijft wel stemgerechtigd op een ledenvergadering

**) Deze personen spelen alleen mee tijdens de competitieperiode in teams van de LTC Brunssum

***) Sponsorlidmaatschappen worden bilateraal met de betreffende sponsor vastgelegd

Voor vragen en/of nadere informatie kun je via e-mail contact opnemen met de ledenadministratie :

[email protected]

LTCB contributieregeling 16 april.xlsx