Contributie

De contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd op 31 december van het lopende kalenderjaar. Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Onderstaande tarieven gelden met ingang van 1 januari 2015.

Categorie Omschrijving Jaarbedrag
Junior I leeftijd per 31-12 : t/m 12 jaar € 50,-
Junior II leeftijd per 31-12 : 13 t/m 17 jaar € 80,-
Senior I leeftijd per 31-12 : 18 t/m 20 jaar € 130,- *)
Senior II leeftijd per 31-12 : vanaf 21 jaar € 160,- *)
Slapend Lid

een lid dat een jaar niet kan / wil tennissen,
maar toch ingeschreven wil blijven bij de KNLTB.
Hierdoor blijft men officieel lid van de KNLTB.

Beperking : men mag niet spelen maar men is
wel stemgerechtigd op een ledenvergadering.

€ 35,-
1e jaar lid senioren   € 120,-
Gezinsabonnement 2 Senior II leden plus 1 of meerdere juniorleden (t/m 17 jaar) € 350,- *)

*) De contributie wordt geïnd in vier gelijke termijnen van € 40,00 (in geval van een contributie van 160,-) Ieder lid vanaf 18 jaar betaalt jaarlijks een verplichte bijdrage van € 20,00 ten behoeve van de barexploitatie. De € 20,00 zal in 4 termijnen van € 5,00 worden afgehouden samen met de contributiebijdrage. Ieder lid dat 3 of meer keren vrijwilligerswerk (bardienst of op andere wijze) verricht krijgt een consumptiekaart ter waarde van € 20,00 voor de bewezen diensten en krijgt aan het einde van het seizoen een vrijwilligersavond aangeboden inclusief drank en hapjes.

Naast de contributie geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 16,00.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 45 525 3680

L.T.C. Brunssum

Wieënweg 2A
6445 CD Brunssum