Introductieregeling

Algemeen
Zoals vrijwel iedere tennisvereniging faciliteert LTC Brunssum de mogelijkheid voor leden om een aantal keren per jaar niet-leden te introduceren. Echter het belang van eigen leden staat altijd voorop. Daarom is het noodzakelijk dat introductie aan bepaalde regels gebonden is.
Met onderstaande reglementering hopen wij het introductieproces in goede banen te leiden.

 1. Een lid mag maximaal in een verenigingsjaar (1 april t/m 31 maart) 4-maal een of meer personen introduceren. Bij de aanmelding dienen de namen van de introducées doorgegeven te worden.

 2. Hierbij geldt wel de beperking dat een en dezelfde geïntroduceerde persoon maximaal 4-maal per verenigingsjaar op onze banen geïntroduceerd mag worden.

 3. Elk lid van 13 jaar of ouder mag introduceren.

 4. De speeltijd moet als geheel binnen een van drie dagdelen vallen. Er kan gekozen worden uit ochtend-dagdeel (9.00-13.00 uur), middag-dagdeel (13.00- 18.00 uur en avond-dagdeel (na 18.00 uur). Vanuit de club gezien gaat hierbij de voorkeur er naar uit dat zo weinig mogelijk s’avonds geïntroduceerd wordt, in verband met mogelijke (over)bezetting van de banen.

 5. In het avond-dagdeel mag maximaal 1 baan bezet worden voor introductiedoeleinden. In de andere dagdelen maximaal 2.

 6. Het introducerend lid is en blijft verantwoordelijk voor gedrag, kleding en schoeisel van de uitgenodigde personen. Daarom is het zeer gewenst dat het lid zelf actief mee tennissend van de partij is. Het lid moet in ieder geval bij de aanvang aanwezig zijn.

 7. Het introductietarief is voor de twee dagdelen € 5,00 per introducé(e) en voor het avonddagdeel € 7,50.

 8. Introductie moet altijd vóóraf gedaan worden bij de ledenadministratie en wel uitsluitend via de mail. ( [email protected] ). Hierbij worden datum, dagdeel en totaal bedrag afgesproken. Betaling gebeurt uitsluitend via overboeking naar de bankrekening van de club te weten:
  NL58 INGB 0001 0569 55 t.n.v. LTC Brunssum o.v.v. introductie “Naam lid”
  Reservering door introducerend lid is verplicht middels de KNLTB Clubapp.Brunssum, 29 juni 2021